Darom/juosta
Popiežiaus: evangelinė moralė – ne moralizmas

moralePopiežius Pranciškus priėmė Romoje šiomis dienomis vykstančios moralinės teologijos konferencijos dalyvius. Šį konferencija yra viena iš iniciatyvų, vykstančių Šeimos – „Amoris laetitia“ metų kontekste.

Moralinė teologija daug semiasi iš turtingo dvasingumo, kuris bręsta šeimoje, tačiau šiandien šeimos gyvenimas patiria daugiau išbandymų nei bet kada anksčiau, sakė Pranciškus, visų pirma atkreipdamas dėmesį į gilią kultūrinę krizę, nuo kurios kenčia ne tik šeima, bet visos ir bendruomenės, socialiniai ryšiai. Be to, daug šeimų kenčia dėl to, kad neturi darbo ar tinkamo būsto, kad galėtų ramiai gyventi didelių ir greitų pokyčių epochoje.

Sinodinė Bažnyčia kuriama įsiklausant vieniems į kitus, dėl to yra labai svarbus gyvas ir nuoširdus dialogas, kalbėjo popiežius. Dialogo metodas pats savaime atmeta abstrakčią tiesos idėją, atsietą nuo žmonių, kultūrų ir religijų patirties. Apreiškimo tiesa istorijoje yra skirta jos adresatams, tai yra tikintiesiems, kurie yra pašaukti ją įgyvendinti savo liudijimu. Šiame kontekste suprantame, kiek daug gėrio glūdi šeimų gyvenime visame pasaulyje. Šia prasme matome, kokia svarbi yra santuoka ir šeima moralinei teologijai, kurios tikslas – apmąstyti ir aiškinti moralinę patirtį. Popiežius pabrėžė, jog labai svarbu, kad būtų nuolatos palaikomas ryšys tarp teologijos ir pastoracinės veiklos.

Evangelinė moralė labai skiriasi nuo moralizmo, kuris pažodinį normų laikymąsi paverčia teisingumo prieš Dievą garantija, kaip ir nuo idealizmo, kuris, vardan idealaus gėrio, atgraso ir atitolina nuo galimo gėrio, sakė Pranciškus ir prašė moralinės teologijos specialistų vis iš naujo apmąstyti moralinės teologijos kategorijas ir jų tarpusavio ryšį: santykį tarp malonės ir laisvės, tarp sąžinės, gėrio, dorybių, normų ir dvasinio įžvalgumo, tarp prigimties ir kultūros. Pranciškus ypatingai pabrėžė pastarąjį aspektą – kultūrų skirtingumas yra vertinga galimybė, padedanti mums geriau suprasti, kaip labai Evangelija gali praturtinti ir išgryninti žmonijos moralinę patirtį. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode