Darom/juosta
Šeši siekiai. Popiežiaus Jono Pauliaus I mokymas

siekiaiGegužės 13 d. Vatikano Jono Pauliaus I fondas kviečia į konferenciją „Šeši siekiai – Jono Pauliaus I magisteriumas archyvinių dokumentų šviesoje“. Konferencija Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje rengiama artėjant Jono Pauliaus I (Albino Luciani) paskelbimui palaimintuoju š.m. rugsėjo 4 d.

Vienos dienos trukmės konferencijos darbus pradės kardinolas Pietro Parolin, Vatikano Jono Pauliaus I fondo pirmininkas, Popiežiaus valstybės sekretorius. Kiti konferencijos prelegentai apžvelgs popiežiaus 34 dienų trukmės pontifikato magisteriumą, be to, pirmą kartą pristatys būsimo palaimintojo užrašus iš jo asmeninio archyvo. Kai kurie iš jų ligi šiol neskelbti. Užrašai apima laikotarpį nuo 1929 iki 1978 m. t. y. nuo tada, kai septyniolikos metų Albinas Luciani įstojo į Beluno kunigų seminariją, iki šešiasdešimt penkerių metų amžiaus popiežiaus mirties Romoje.

Taip pat bus siekiama pagilinti pagrindines Jono Pauliaus I pontifikato gaires, pradedant nuo vadinamųjų šešių siekių, popiežiaus programinių norų, išsakytų 1978 m. rugpjūčio 27-ąją – dieną po jo išrinkimo, per savo pirmąjį kreipimąsi Urbi et orbi (Romos miestui ir pasauliui):

-      Norime Vatikano II Susirinkimo paveldo įgyvendinimo

-      Norime nepažeistos Bažnyčios doktrinos

-      Norime evangelizuojančios Bažnyčios

-      Norime tęsti ekumenines pastangas

-      Norime kalbėtis su visais, taip pat su netikinčiaisiais

-      Norime saugoti taiką šiame neramiame pasaulyje

Pasak P. Parolino, konferencija bus pirmoji mokslinė konferencija apie Joną Paulių I, skirta vien tik jo mokymui remiantis archyvine medžiaga. Popiežiaus magisteriumas bus nagrinėjamas iš skirtingų teologinių, pastoracinių, istorinių, ekumeninių ir bažnytinių perspektyvų.

Konferencija vyks Grigaliaus universitete todėl, kad 1942 m., Albino Luciani šiame Popiežiškajame universitete Romoje baigė studijas ir vėliau šios aukštosios mokyklos dogmatikos katedroje apsigynė daktaratą. Konferencijos pabaigoje dalyviams bus pristatytas Italijos visuomeninio transliuotojo RAI sukurtas naujas dokumentinis filmas apie Albino Luciani – popiežių Joną Paulių I, paskutinį italą, išrinktą Romos vyskupu ir popiežiumi. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode