Darom/juosta
Popiežius: kurkime ateitį kartu su migrantais

ateitiKetvirtadienį Vatikane buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų rugsėjo 25 d. minėsimos 108-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga. Minėjimo ir jam skirtos popiežiaus žinios tema: „Ateities kūrimas kartu su migrantais ir pabėgėliais“.

Neilgas, keturių puslapių popiežiaus dokumentas pradedamas šv. Pauliaus Laiško žydams citata: „Čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo“ (Žyd 13, 14) ir toliau žinioje Pranciškus plėtoja šią apaštalo mintį.

„Galutinė mūsų kelionės šiame pasaulyje prasmė – ieškoti mūsų tikrosios tėvynės, Jėzaus Kristaus įsteigtos Dievo karalystės, kuri bus galutinai įkurta, kai jis sugrįš šlovėje. Jo karalystė dar neužbaigta, bet ji jau yra tuose, kurie priėmė išganymą“, – rašo popiežius. Mūsų tėvynė – Amžinoji Jeruzalė – tai miestas „su tvirtais pamatais, kurio statytojas ir kūrėjas yra Dievas“ (Žyd11, 10). Jo projektas apima intensyvius statybos darbus, kuriuose visi turime asmeniškai dalyvauti. Tai kruopštus asmeninio atsivertimo ir tikrovės keitimo darbas, kad jis vis labiau atitiktų Dievo planą. Istorijos dramos mums primena, kaip toli dar turime nueiti, kad pasiektume savo tikslą.

Visi yra pašaukti dalyvauti Dievo plano įgyvendinime. Nė vienas žmogus neturi būti iš jo pašalintas. Šis projektas, pažymi popiežius, iš esmės yra integruojantis projektas, įtraukiantis ir visus egzistencinių periferijų gyventojus, tarp kurių yra ir migrantai, pabėgėliai, perkeltieji asmenys ir prekybos žmonėmis aukos. Dievo karalystė turi būti kuriama kartu su jais, pabrėžia popiežius, nes be jų ji nebūtų tokia, kokios nori Dievas.

„Kurti ateitį kartu su migrantais ir pabėgėliais taip pat reiškia pripažinti ir vertinti tai, kuo kiekvienas iš jų gali prisidėti prie kūrimo proceso“, – rašoma antroje popiežiaus žinios dalyje. „Migrantai ir pabėgėliai yra didelis iššūkis, bet kartu ir kultūrinio bei dvasinio augimo galimybė visiems. Jų dėka turime galimybę geriau pažinti pasaulį ir jo įvairovės grožį. Abipusiu atvirumu sukuriamos vaisingos skirtingų vizijų ir tradicijų susitikimo erdvės, kurios mūsų protams atveria naujas perspektyvas. Taip pat atrandame mums nežinomų religijų ir dvasinių kultūrų turtingumą, o tai skatina gilinti mūsų pačių tikėjimą.“

„Brangūs broliai ir seserys, o ypač jūs, jauni žmonės, jei norime bendradarbiauti su savo dangiškuoju Tėvu kurdami ateitį, darykime tai kartu su savo broliais ir seserimis migrantais ir pabėgėliais“, – ragina Pranciškus. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode