Taryba balsų dauguma pritarė rezoliucijai dėl ligoninės

Spalio 29 d. vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje rajono politikai pritarė rezoliucijai, kurioje išdėstytas Savivaldybės, kaip VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės steigėjos, požiūris ir pozicija.

Tai visiems rajono gyventojams svarbus dokumentas, kuris bus išsiųstas Seimo pirmininkui, Seimo Sveikatos reikalų komitetui, Vyriausybei, Sveikatos apsaugos ministerijai. 

Iš posėdyje dalyvavusio 21 tarybos nario rezoliucijai pritarė 17: Paulius Auryla, Sigutė Bernotienė, Irena Macijauskienė, Laurynas Jonauskas, Andriejus Virkutis, Jonas Žičkus, Genoveita Gricienė, Jonas Jurkus, Vidmantas Krakys, Rūta Matulaitienė, Paulius Pocevičius, Zita Šaulienė, Antanas Tenys, Pranas Trakinis, Reda Šiaulienė, Virginija Eidimtienė, Milda Zubavičienė.

Nuo balsavimo susilaikė 3 nariai – Lina Rimkienė, Nerijus Baužys, Ona Kelpšienė. Nebalsavo 1 tarybos narys – Virginijus Sungaila.

Rezoliucijoje išdėstyta tokia Savivaldybės, tarybos narių pozicija:

  1. Pripažįstame būtinybę sukurti savivaldybėse (tuo pačiu Mažeikiuose) sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ilgalaikį modelį. 
  1. Atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktas sąlygas ketiname dalyvauti reformoje išlaikant VšĮ Regioninę Mažeikių ligoninę kaip atskirą juridinį asmenį. 
  1. Vertindami Mažeikių rajono savivaldybės bei gretimų savivaldybių teritorijų (Akmenės, Skuodo) gyventojų demografinį pasiskirstymą bei pacientų srautų orientaciją į VšĮ Regioninę Mažeikių ligoninę, skubiosios pagalbos užtikrinimą šių teritorijų gyventojams 24/7 režimu, geografinį paslaugų prieinamumą (nuvykimą į skubią pagalbą teikiančią ligoninę per < 60 min.), turimus vietoje medicinos personalo resursus, siūlome: 

3.1. Koncentruoti VšĮ Regioninėje Mažeikių ligoninėje aktyvaus akušerijos, pediatrijos, chirurgijos, terapijos paslaugų teikimą, išsaugant atitinkamus šių ligų gydymo profilius bei ateityje plėtojant jų veiklą. Šiaulių regiono sveikatos priežiūros įstaigoms struktūros reikalavimus ir paslaugų poreikį SAM ministro įsakymu iki 2025 m. tarp Regioninių VšĮ Mažeikių ir Telšių ligoninių nustatyti vertinant šiuo laikotarpiu pasiektais veiklos rezultatais. 

3.2. Siekti racionaliau paskirstyti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, finansinius, administravimo resursus, medicinos personalą, diversifikuojant VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės veiklą. 

3.3. VšĮ Regioninei Mažeikių ligoninei dalyvaujant sveikatos priežiūros tinklo pertvarkoje, skirti finansavimą bei ateityje išplėtoti dienos chirurgijos, dienos stacionaro, stebėjimo, priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugas. 

  1. Pažymime, kad jau esame numatę bei paruošę investicinį ir techninį projektus VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos ir konsultacijų skyriaus veiklai pertvarkyti. 

Laukia dar ne vienas susitikimas su Sveikatos apsaugos ministerija. Nuoseklios derybos, ginant Regioninės Mažeikių ligoninės poziciją, keičia ir ministerijos nuostatas. Tiek ši rezoliucija, tiek gyventojų parašai sustiprina Savivaldybės poziciją.

Budas.lt nuotr.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode