Kovai su COVID-19 policijos pareigūnams talkina ir savanoriai

Apžvelgti padėtį mūsų rajone portalas Budas.lt paprašė Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (TAVPK). Pasak TAVPK Mažeikių rajono policijos komisariato viršininko Sauliaus Bumblio, policijos pareigūnai yra visiškai aprūpinti visomis įmanomomis apsaugos priemonėmis ir šiuo metu jų tikrai netrūksta.

     Kokią aktualią informaciją norėtumėte pateikti gyventojams?

     Vertinant kriminogeninę situaciją rajone karantino metu, galima teigti, kad padėtis yra stabili ir kontroliuojama, teisės pažeidimų ir nusikalstamų veikų skaičius nepadidėjo, anaiptol, turime ir šiokį tokį mažėjimą, išskyrus atvejį, kai rajone, kovo mėnesio pradžioje, grupė asmenų, per dvi savaites įvykdė nemažai sisteminių vagysčių iš parduotuvių, bažnyčių ir kt. įstaigų. Šiuo metu visi asmenys yra suimti, tačiau duomenų, kad jų vykdoma nusikalstama veika būtų daroma pasinaudojant esama nepaprasta padėtimi, nėra.

     Oficialiai patvirtinti penki koronaviruso (COVID-19) atvejai rajone. Ar padaugėja iškvietimų policijos pareigūnams?

     Dėl Mažeikiuose fiksuotų penkių koronaviruso atvejų, Mažeikių r. policija nedelsiant pradėjo ir šiuo metu atlieka tyrimą, siekdama išsiaiškinti, ar asmenų veiksmuose nebuvo LR BK 277 str. „Tas, kas pažeidė teisės aktų dėl sveikatos apsaugos reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės taisykles, jeigu dėl to išplito susirgimas ar kilo epidemija“, numatytų nusikalstamos veikos požymių. Pranešimų apie tokius atvejus, kaip ir visoje respublikoje, sulaukiame kasdien, kol kas jų skaičius, galima teigti, stabilus.

     Jei Lietuvoje būtų itin didelis protrūkis, ar policija pasiruošusi organizuoti darbą, jei imtų sirgti pareigūnai?

     Kaip ir kiekviena institucija, policija taip pat rengiasi tokiems galimiems iššūkiams. Imamės visų įmanomų atsargumo ir apsaugos priemonių, kad kuo labiau apsaugotume policijos pareigūnus. Yra tam atitinkamas planas, o darbo specifika pertvarkyta taip, kad atsitikus ir dar sudėtingesnei situacijai, visuomenės saugumas būtų užtikrintas.

     Ar neatsiras terpė plisti smulkiems nusižengimams – vagystėms, chuliganizmui ir pan.?

     Dabar, turbūt, sunku būtų tiksliai nuspėti ir prognozuoti, ar turėsime tokių pažeidimų, ar nusikalstamų veikų augimą. Situacija pasaulyje ir mūsų valstybėje keičiasi kasdien, įvedami vis nauji reikalavimai. Pavyzdžiui, Lenkijoje nepilnamečiams visiškai uždrausta išeiti į gatvę, toks draudimas kaip tik gali sumažinti nusikalstamų ar kitokių teisės pažeidimų skaičių, nes įsijungia kontrolės mechanizmai ir ribojamos galimybės nusikalsti. Be abejo, policija vertina rizikas ir rengiasi visiems įmanomiems scenarijams. Daug kas, matomai, priklausys nuo to, kiek ilgai šią nepaprastąją padėtį turėsime valstybėje.

     Ne vienas stebime socialiniuose tinkluose apie padėtį kitose pandemijos apimtose šalyse. Matome ir parduotuvių siaubimus. Ar ruošiatės tokiai kriminologinei situacijai Lietuvoje?

     Kaip prieš tai buvo minėta, policija prognozuoja ir vertina visas galimas rizikas, stebi ir analizuoja esamą kriminogeninę situaciją ir padėtį. Tikimės, kad tokių atvejų mūsų šalyje bus išvengta, kol kas aiškių požymių dėl tokių nusikalstamų veikų protrūkio neįžvelgiama, tačiau, jeigu taip ir nutiktų, policija tikrai imsis visų įmanomų priemonių ir būdų, jog tam būtų užkirstas kelias.

     Kaip tenka prižiūrėti, ar saviizoliacijoje esantys žmonės laikosi reikalavimų? Ar numatoma kreiptis pagalbos į kitas struktūrines pajėgas – kariškius, pasieniečius ir pan.? Gal teks pasitelkti visuomenininkus?

     Saviizoliacijoje esančių asmenų kontrolė vykdoma nuolat ir ji vis stiprinama, nes mes jau turime grįžusių iš užsienio mažeikiškių sąrašus, kurie nuolat yra atnaujinami. Šiuo klausimu labai glaudžiai bendradarbiaujama su Mažeikių rajono savivaldybės administracija, taip pat paminėtina, kad savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius taip pat vykdo intensyvią tokių asmenų priežiūrą, padedame vieni kitiems. Tikrinimo būdai yra įvairūs, priklausomai nuo kiekvienos individualios situacijos. Tiek viešosios tvarkos užtikrinimui, tiek asmenų, kuriems reikia saviizoliuotis tikrinimui, jau yra pasitelkiami ir policijos rėmėjai, šį savaitgalį talkino ir jaunieji šaulių sąjungos nariai, fiksavo ir pranešinėjo pažeidimus, susijusius su viešose vietose besibūriuojančiais asmenimis. Bendradarbiaujama ir su valstybės sienos apsaugos tarnyba, esant poreikiui, teikiame vieni kitiems pagalbą.

     Mažeikių rajonas ribojasi su Latvija. Ar nėra problemų dėl judėjimo viena ar kita kryptimi? Ką žmonės turėtų žinoti ir kokių reikalavimų laikytis?

     Vadovaujantis 2014-03-14 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 207, valstybės sienos kirtimas galimas tik per atitinkamus tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus. Mažeikių rajone tokio sienos perėjimo punkto nėra, todėl Lietuvos–Latvijos respublikos valstybės sienos kirtimas Mažeikių r. yra negalimas. Sienos su Latvijos respublika Mažeikių r. apsaugą užtikrina VSAT Pagėgių rinktinės pareigūnai, su kuriais yra aktyviai bendradarbiaujama, esant poreikiui, talkiname ir padedame jiems.

     Kai kurie, atrodo, supratingi žmonės piktinasi dėl uždaromų vaikų aikštelių, lauko sporto treniruoklių. Ar daug tokių žmonių tenka tramdyti?

     Galima teigti, kad didžioji Mažeikių rajono gyventojų dalis yra sąmoningi ir laikosi nustatytų reikalavimų. Be abejo, vis dar pasitaiko atvejų, kad asmenys dėl įvairių priežasčių nesilaiko vienokių ar kitokių atitinkamų reikalavimų, tačiau jiems paaiškinus privalomas elgesio taisykles ir kylančias pasekmes, daugelis susipranta ir taip nebesielgia. Vis rečiau fiksuojame atvejus dėl vaikų žaidimo aikštelėse besiburiuojančių vaikų ar lauko treniruokliais besinaudojančių asmenų. Be abejo, tam įtakos turi ir orai, jiems atšilus, tikėtina, kad pažeidimų gali padaugėti. Kol kas, Mažeikių rajono savivaldybė nėra uždraudusi asmenims naudotis tokiomis vaikų žaidimo aikštelėmis ir treniruokliais, tačiau to daryti nerekomenduojama.

     Jūsų nuomone, ar tvarkingai karantino sąlygų laikosi mažeikiškiai, ar tenka įspėti besibūriuojančius?

     Galima tikrai pasidžiaugti, kad didžioji Mažeikių rajono gyventojų dalis yra tikrai sąmoningi ir laikosi nustatytų reikalavimų, turime jiems už tai padėkoti. Be abejo, vis dar pasitaiko atvejų, kad asmenys dėl įvairių priežasčių nesilaiko vienokių ar kitokių atitinkamų reikalavimų, tačiau jiems paaiškinus privalomas elgesio taisykles ir kylančias pasekmes, daugelis susipranta ir taip nebesielgia. Policijos dėmesys šiuo klausimu tikrai didelis. Asmenų įspėjame tikrai daug, į pagalbą pasitelkiami ir policijos rėmėjai bei jaunieji šauliai.

Kasdien yra vykdomas patruliavimas viešose vietose ir fiksuojami atvejai dėl besiburiuojančių asmenų, vykdomas ir neviešas patruliavimas, turima omenyje su nepaženklintais atitinkamais ženklais tarnybiniais automobiliais.

     Ar daug sulaukiama skambučių apie nesilaikančius saviizoliacijos? Ar teko imtis griežčiausių priemonių? Jei taip – kokių?

     Dėl saviizoliacijos nesilaikymo pranešimų sulaukiame kasdien, visi faktai yra tikrinami, informacija apie tokius asmenis perduodama Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. Daugiausia pranešimų yra apie asmenis, grįžusius iš užsienio, kurie nesilaiko saviizoliacijos, vaikšto į parduotuves, kviečiasi pas save į namus draugus ir pan. Nustačius, kad asmuo nesilaikė saviizoliacijos, visą suriktą medžiagą perduodame Mažeikių rajono viešosios tvarkos skyriui dėl poveikio priemonių taikymo tokiems asmenims. Šiuo metu svarstoma priimti įstatymą, kad už tokius pažeidimus bausti galėtų pati policija, manome, kad darbas šiuo klausimu būtų ženkliai efektyvesnis. Be to, reikia pabrėžti, kad, jeigu asmuo po policijos perspėjimo laikytis saviizoliacijos reikalavimų, ir toliau pažeidinėja nustatytą tvarką, tokiems asmenims taikoma ir atsakomybė už teisėtų policijos reikalavimų nevykdymą (LR ANK 506 str.) Tokių nubaustų asmenų turime ir Mažeikių r.

     Svarbiausi pastebėjimai, kaip turėtų saugoti save ir kitus gyventojai?

     Pavyzdžiu galėtų būti nesena diena, kai užfiksuotas atvejis su nepilnamečiais. 4 jaunuoliai Mažeikių miesto parke leido laiką rūkydami vieną ir tą pačią elektroninę cigaretę, ja dalijosi tarpusavyje. Akivaizdu, kad dėl rūkimo bus taikomos administracinės poveikio priemonės. Atsakyti reikės ir dėl būriavimosi viešoje vietoje. Tačiau šių poveikio priemonių taikymas būtų ne toks skausmingas, nei žinia apie tai, kokias pasekmes gali sukelti dalijimasis viena ir ta pačia cigarete. Ką šiuo metu tai reiškia, turbūt visi suprantame. Ypač jaunimas dar neįvertina situacijos rimtumo, todėl didelė dalis atsakomybės turi būti tėvams. Informacijos, kaip saugotis, kaip kiekvienam elgtis, kokių priemonių imtis yra tikrai pakankamai, tik vieni ją išgirsta ir supranta, kiti tiesiog nenori net girdėti ir paprasčiausiai viską ignoruoja.

     Kaip patartumėte elgtis šiuo sunkiu metu, kad būtų kuo mažiau bereikalingų iškvietimų?

     Šiuo metu sulaukiame ir tokių pranešimų ar pareiškimų, kuriais asmuo būna apšmeižtas, nes apie jį melagingai pranešta, kad jis nesilaiko saviizoliacijos reikalavimų. Nors faktiškai, dėl pranešimo apie saviizoliacijos galimą pažeidimą asmuo realiai nenukentėjo ir policija jokių poveikio priemonių, neužfiksavus paties pažeidimo fakto ar nesurinkus atitinkamų įrodymų, netaiko. Viena vertus, visuomenės prašome teikti informaciją apie galimus tokius pažeidimus ir būti pilietiškais, kai kurie, sulaukę policijos patikrinimo, lieka įsižeidę ir reikalauja išsiaiškinti, kas tokį pranešimą teikė ir imtis tokio asmens atžvilgiu poveikio priemonių. Taigi, pakantumas, adekvatumas ir objektyvumas, išlaikant šaltą protą ir toleranciją vieni kitiems, šiuo metu yra labai svarbūs dalykai, kurie gali pasitarnauti šiam tikslui.

     Kaip žmonės realiai galėtų prisidėti?

     Tiek policijos, tiek medicinos ir kitų atitinkamų institucijų darbuotojai kasdien rizikuoja savo sveikata, siekdami maksimaliai padėti visuomenei. Prašome būti sąmoningiems, negalvoti vien tik apie save, griežtai laikytis ir nuolat sekti naujai įvedamų visų nustatytų reikalavimų dėl koronaviruso. Ir, žinoma, siekiant kuo efektyviau kovoti ir užkirsti kelią galimo koronaviruso plitimui, pastebėjus viešose vietose besiburiuojančius asmenis ar kitaip pažeidinėjančius šiuo metu nustatytą tvarką, nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos centro telefonu 112.

Gražina VERŠINSKIENĖ

Mazeikiai.lt nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode