Įgyvendinus projektą – geresnės darbo sąlygos ir paslaugos

Trys Mažeikių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos įgyvendino projektą, kurio metu buvo įsigyta reikalingos medicininės įrangos, priemonių, atlikti patalpų remonto darbai. Taip pagerinta įstaigų paslaugų teikimo infrastruktūra, reikalinga vaikų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, pacientams slaugyti bei gydyti.

UAB „Mažeikių psichinės sveikatos centras“, UAB „Dr. A. Biržiškos sveikatos centras“ ir UAB „Tirkšlių sveikatos namai“ dalyvavo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekte „Sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB „Mažeikių psichinės sveikatos centras“, UAB „Dr. A. Biržiškos sveikatos centras“ ir UAB „Tirkšlių sveikatos namai“. 

UAB „Dr. A. Biržiškos sveikatos centras“ atnaujino šeimos gydytojo kabinetų patalpas, įsigijo medicininės įrangos (šeimos gydytojams, odontologinės ir kompiuterinės). Pacientams namuose lankyti įsigytas automobilis „Kia Sportage“.

UAB „Tirkšlių sveikatos namai“ įsigijo odontologo darbo vietos įrangą ir automobilį „Kia Sportage“ lankyti pacientams namuose.

UAB „Mažeikių psichinės sveikatos centras“ įsigijo įrangos pakaitinio priklausomybių nuo opioidų gydymo kabinetui (vaistų dozatorių, kompiuterinės įrangos).

Sutartis dėl projekto įgyvendinimo buvo pasirašyta 2019 m. vasario 20 d. Veikloms įgyvendinti skirta 60 195,10 Eur , iš jų 51 165,39 Eur – Europos Sąjungos fondų lėšos, 4 514,85 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Mažeikių rajono savivaldybė projektui įgyvendinti skyrė 4 514,86 Eur. Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m. rugpjūčio 8 d.

UAB „Mažeikių psichikos sveikatos centro“, UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centro ir Tirkšlių sveikatos namų nuotraukos

MS

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode