Po metų mažeikiškiai vėl turės riedlenčių ir BMX dviračių parką

Jau kitą balandį Mažeikiuose, o Salduje (Latvija) gegužę planuojama atidaryti riedlenčių ir BMX dviračių parkus. Jau šį pavasarį bus pradėtas įgyvendinti minėtų parkų Mažeikiuose ir Salduje projektas. Naujasis riedlenčių ir BMX dviračių parkas Mažeikiuose iškils toje pačioje vietoje, kur ir buvo – Juodpelkio parke, Pavenčių g. 38. Panašus parkas bus įkurtas ir kaimyninėje Latvijoje, Saldaus savivaldybėje, tad ekstremalaus sporto mėgėjai galės išbandyti jėgas tiek savo mieste, tiek pas kaimynus.

 Bendradarbiaus dvi šalys

Projektas finansuojamas iš „Interreg VA Latvija – Lietuva“ 2014–2020 m. programos. Jam Mažeikiuose skirta 90 tūkst. eurų. Mažeikių rajono savivaldybė pridės dar 19 tūkst. eurų.

Programos „Inerreg VA Latvija – Lietuva“ 2014–2020 m. tikslas – prisidėti prie tvarios ir darnios regionų socialinės ir ekonominės plėtros, padedant jiems tapti konkurencingesniems ir patrauklesniems gyventi, dirbti ir lankyti. Bendras programos iššūkis yra pertvarkyti partnerių teritorijas nuo nugyventų ir neišnaudojančių savo potencialą į klestinčias teritorijas su aktyviomis bendruomenėmis. Socialinių erdvių trūkumas ir gyventojų pasyvus dalyvavimas bendruomenės veikloje yra plačiai paplitusi bendruomenių problema Salduje ir Mažeikiuose

Tikimasi, kad įgyvendintas projektas pagerins Mažeikių ir Saldaus rajonų bendruomenių gyvenimo sąlygas, todėl bus įrengti riedlenčių ir BMX dviračių parkai, taip pat bus vykdoma švietimo veikla, kuria siekiama sukurti glaudesnius ryšius bendruomenėse ir labiau įtraukti jų narius į tvarios ir darnios socialinės ir ekonominės plėtros regione kūrimą. 

Skatins bendravimą ir aktyvesnį laisvalaikį

Projekto veikla paskatins tikslines grupes (visus žmones bendruomenėse, daugiausia jaunimą ir jų šeimas) labiau bendrauti tarpusavyje. Tai sukurs prielaidas geriau išnaudoti bendruomenės galimybes ir pašalinti kliūtis, trukdančias suklestėti bendruomenėms.

Abu projekto partneriai yra besiribojančiose tarpusavyje pasienio zonose. Nedidelis atstumas tarp jų sudaro geresnes bendradarbiavimo įvairiose srityse sąlygas. Šios bendruomenės ir savivaldybių specialistai, vykdydami projekto veiklą, turės galimybę geriau pažinti vieni kitus, kurti naujus ryšius ir rasti naujų galimybių, suformuoti efektyvesnius tarpusavio santykius, kurie išliks ir pasibaigus projektui. Šis projektas bus pozityvi patirtis abiejų savivaldybių specialistams, iš kurios jie galės pasisemti naujų idėjų ir sprendimų, kaip bendruomenėms tapti klestinčiomis.

Be to, Mažeikiai ir Saldus yra miestai-partneriai ir šis projektas padės plėtoti veiksmingesnį ilgalaikį jų bendradarbiavimą, kuris sukurs prielaidas paskatinti spartesnį regiono vystymąsi.

Riedlenčių ir BMX dviračių parko Mažeikiuose atidarymo šventė planuojama kitų metų balandį, Salduje – gegužę.

 MS

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode