Vizitavo Leckavos parapiją

Vasario 23 d. gausiai susirinkusi tikinčiųjų bendruomenė Leckavoje pasitiko Telšių vyskupą, naujai paskirtą Kauno arkivyskupą metropolitą Kęstutį Kėvalą. Vyko parapijos vizitacija.

Tikintieji Leckavos Šv. Lauryno bažnyčioje kartu su Ganytoju meldėsi ir dėkojo už jo tarnystę mūsų kraštui – praėjusią savaitę pasiekė žinia, kad popiežius Pranciškus Telšių vyskupą K. Kėvalą paskyrė Kauno arkivyskupu.

Iškilmėse dalyvavo ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė.

Po šv. Mišių, kurias aukojo vyskupas ir kiti dvasininkai, parapijos klebonas Donatas Stulpinas trumpai apžvelgė parapijos gyvenimą, pateikė ataskaitą.

Vėliau vyko susitikimas su parapijos pastoracinės tarybos nariais, tikinčiaisiais, svečiais.

MS

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode