Darom/juosta
Žemaitėjas skautā: Dievou, Tėvynē i artimou

2019 m. Žemaitijos skautų organizacija vykdė Mažeikių rajono savivaldybės remtą projektą, pavadinimu ,,Žemaitėjas skautā: Dievou, Tėvynē i artimou“. Žemaitijos skautai savo veiklą vykdo ištisus metus. Kadangi veikla apima įvairias renginių formas, ji vykdoma tiek lauke, tiek patalpose.

Ištisus metus būklo patalpose organizacijos nariai renkasi į sueigas (kassavaitinius susitikimus) pagal skirtingas amžiaus grupes ir lytį. Taip vykdoma nuolatinė neformalaus vaikų ir jaunimo ugdymo veikla. Be kassavaitinių susitikimų, būkle keletą kartų per mėnesį susitikdavo ir draugovės (vieneto) vadovai, kurie planavo vieneto veiklą, dalijosi patirtimi bei sprendė iškilusias problemas. Skautų būkle vyko ir vyresniųjų organizacijos vadovų susitikimai. Tokių susitikimų metu vadovai sprendė svarbiausius organizacijos klausimus, planavo bendrus visos organizacijos masto renginius: žygius, stovyklas. Vyko diskusijos organizacijos veiklos stiprinimo, skautų ugdymo kokybės gerinimo temomis. Svarstyta, kaip padėti ugdyti(s) jauno žmogaus bendravimo, bendradarbiavimo bei vadovavimo įgūdžius, mokytis priimti sprendimus bei prisiimti atsakomybę, formuoti kilnią pasaulėžiūrą. Lapkričio viduryje į būstinę rinkosi ir gana gausus būrys skautų tėvų. Tėvai susipažino tarpusavyje ir su skautų vadovais, domėjosi vykdoma veikla ir būsimais renginiais.

Šiemet projekto lėšomis organizuota vasaros stovykla ,,Miškan“. Stovyklos akcentai: gamtos pajautimas – ,,Gamtos tyrinėjimas yra viena pagrindinių skautavimo veiklų“ (Robertas Baden Powell`is), žemaitiškumas – 2019 m. paskelbti Žemaitijos metais, tad stovykloje didelis dėmesys buvo skiriamas etnografinio regiono pažinimui ir savęs, kaip Žemaitijos gyventojo, suvokimui; budėjimas – ,,Nėra nieko panašaus į ,,Budėk“, ar ne? Būti pasiruošusiam tam, kas atrodo įmanoma, net jei ir neatrodo tikėtina“ (R. Baden Powell`is). Visą savaitę stovyklautojai sulaukė iššūkių ir užsiėmimų, lavinančių jų gebėjimą greitai reaguoti, prisiimti atsakomybę, pasitikėti savimi ir kitu bei būti artimu kiekvienam sutiktam žmogui; žvalgyba, pėdsekystė – ,,vienas iš svarbiausių dalykų, kurių skautas turi išmokti, – nieko nepražiūrėti. Jis turi įsidėmėti mažmožius ir smulkmenas, suvokti jų prasmę“ (R. Baden Powell`is). Stovyklos metu ne kartą buvo mestas iššūkis stovyklautojų pastabumui. Buvo gilintasi ne tik į tiesioginius pėdsakus, bet stengiamasi pastebėti, išgirsti ir šalia esantį savo brolį ir sesę.

Siekdami glaudesnių santykių su bendruomenėmis bei į organizacijos veiklą įtraukti daugiau narių, vasaros stovyklos metu vykdėme žygį į Ukrinų bendruomenę. Ukrinų kultūros namuose kartu su čia stovyklaujančiu jų bendruomenės jaunimu išklausėme Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistės Aldonos Kuprelytės įdomią paskaitą apie Žemaitiją, jos istoriją, papročius bei sužaidėme keletą žemaitiškų žaidimų. Taip pat Ukrinų jaunimui pristatėme Žemaitijos skautų organizacijos veiklą. Kitą dieną Ukrinų jaunimas atkeliavo į ,,Miškan“ stovyklavietę, kur savo akimis galėjo pamatyti, kaip atrodo skautiškas gyvenimas gamtoje. Stovykloje mus taip pat aplankė ir net vakarinėje rikiuotėje dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė, Sedos seniūnė Audronė Dipševičienė ir Sedos parapijos klebonas Modestas Ramanauskas.

Šiuos metus skautai užbaigs tradiciniu renginiu ,,Skautiškas linksmavakaris“, kuris vyks Sedoje ir žada būti labai spalvingas.

Vyresn. skautė Eglė KATKUTĖ

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode